eyham

eyham
is. <ər.> İkimənalı, üstüörtülü söz və ya ifadə; işarə. Bir otaqda oturuban biz ilən; Könlümü aldığın şirin söz ilən; Gah eyham, işarə, gah göz-qaş ilən; Gah həzin güftguyun istərəm. Q. Z.. Həsən ağanın rəngi dəyişir: – Nə demək istəyirsən, bu eyhamların mənası nədir? Ə. H.. Nərgiz xanım düşünür: yazıq Azad, Ulduz mənim qızımdırsa, o sənin bu eyhamını çox çətin başa düşəcək. . Ə. M.. Eyham atmaq (vurmaq, etmək) – kinayəli, üstüörtülü söz demək, işarə vurmaq. <Ələkbər:> Sən Səlimnaz xanıma eyham atırsan? N. V.. Kürən at xatakar olar ha. . – deyə Nadir nəyə isə eyham etdi. . B. T.. Sabir yenə qımışdı. O, belə eyhamlar vurduqca Məşədi bəyin xoşuna gəldiyini çox aydın hiss edirdi. M. Hüs.. Eyhamla danışmaq (demək) – danışarkən üstüörtülü, eyhamlı sözlər işlətmək, işarə ilə danışmaq. Eyhamla, işarə ilə danışdığı, Maralın nə isə bir şey duyduğunu sübut edirdi. Ə. Ə.. Xanpəri «Həcərin qızı Gülşən xanım» sözlərini çox eyhamla, bəlkə də istehza ilə demişdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • eyham — ə. ikimənalı, qeyri müəyyən (söz, ifadə və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lim — I (Cəbrayıl) suyun yığıb gətirdiyi torpaq, lil. – Arxı lim yaman basıf, gərəx’ genə işdiyəx’ II (Gəncə) üsul, qayda. – Çox işləməgnən döy, işin limini tappax lazımdı III (Salyan) eyham, atmaca ◊ Lim atmağ – eyham etmək. – Həsən məclissə mə:lim… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sızdırmax — (Gəncə) məc. – işarə etmək, eyham vurmaq. – Sən orada bir tə:rinən sızdırsaydıη, mən bilərdim; – Mən bir balaca sızdırdım, o özü başa düşdü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • giriz — is. <fars.> klas. Qaçma, qaçış. Giriz vermək – qaçmaq, aradan çıxmaq, sovuşmaq. Molla Tanrıverdi bir söz deməzdi, ancaq fürsət tapıb Cümşüd bəyin əlindən giriz verib qaçardı, asta qaçan namərddir. E. Sultanov. ◊ Giriz vurmaq – işarə vurmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ima — is. <ər.> klas. İşarə, kinayə, eyham, him, örtülü məna. O dalğın gözlərə baxdıqca ruhim eylər istila! O gözlər hər baxışda fikrə yüz min rəmz edər ima! H. C.. <Studentin> yoldaşları adət üzrə ondan «Ev sahibi xanım gözəldirmi?» – deyə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işarə — is. <ər.> 1. Əlamət, nişanə, iz. Övrətlərimizin indiki əhvalını nəzərə alsaq, . . bir işarə də tapa bilmərik ki, arvadlarımızın hüququ kişilər tərəfindən pozulmuş ola. C. M.. // Rəmz, emblem. Oraq kəndliyə, çəkic də fəhləyə işarədir. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iyham — bax eyham …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kim — 1. əvəz. 1. Cümlədə sual mənasında işlənib, insan adlarını və insan təsəvvürü verən varlıqların adlarını əvəz edir; hansı adam. Kim gəlib? O sözü kim dedi? Bu gün kim növbə çəkəcək? – Uşaq mənimdir, baba, dəxli nədir sizlərə? Kim sizi qəyyum edib …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatakar — sif. <ər. xəta və fars. . . . kar> Gözlənilmədən xata törədən, xata törədə bilən, əlindən xata gələ bilən, zərərli, qorxulu, xain. Xatakar adam. – Kürən at xatakar z. olar ha. . – deyə, Nadir nəyə isə eyham atdı. B. T.. // məc. Qorxulu,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”